facebook

Artykuły

Brexit – status dla obywateli UE i ich rodzin

Co w sprawie statusu dla obywateli UE i ich rodzin

Jak wynika z najnowszych danych, odnotowano rekordowy spadek liczby pracowników z Europy Wschodniej w Wielkiej Brytanii. Rodziny emigrantów z Polski i Rumunii mówią nam jakie są tego powody. Brexit już zaczyna zbierać żniwo. 

Brytyjski funt nie ma już takiej siły nabywczej jak kiedyś. Zarówno w UK, jak i w innych krajach UE. Koszty życia w Wielkiej Brytanii wzrosły, teraz za zakupy trzeba zapłacić więcej, albo zrezygnować z różnych artykułów. Zamiast na zakupy w Tesco czy Sainsbury, trzeba się wybrać do Aldi czy Lidla. W Polsce ceny są niższe i koniunktura lepsza. Dotyczy to także cen benzyny i oleju napędowego. Polacy mówią o tym, że obecnie w Polsce można dostać niemal identyczną pracę za pieniądze takie same jak w UK. To ma wpływ na decyzję Polaków o powrocie do kraju. Dodatkowym, ale również bardzo ważnym powodem do podjęcia decyzji o powrocie do kraju, jest to, że bardzo często nasi rodacy nie bardzo wiedzą na czym stoją, jak będzie wyglądała pobrexitowa rzeczywistość i co zrobić, żeby zapewnić sobie prawo pobytu w UK.

Tym wszystkim dedykujemy poniższy przewodnik na temat prawa stałego i tymczasowego pobytu po Brexicie.

Jak ubiegać się o prawo stałego pobytu lub prawo tymczasowego pobytu?

 • Program zostanie w całości otwarty do marca 2019 r.

 • Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r. Możesz złożyć wniosek po tej dacie, jeśli dołączysz do członka rodziny, który ma status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii.

 • Formularz wniosku będzie dostępny online. Będziesz w stanie uzyskać wsparcie przez telefon lub osobiście, jeśli potrzebujesz pomocy złożeniu go online.

 • Co będziesz potrzebował do złożenia wniosku?

 • Dowód tożsamości

 • Potwierdzenie zamieszkania w Wielkiej Brytanii lub ważny dokument pobytowy

 • Potwierdzenie Twoich relacji z członkiem rodziny, który ma status osoby osiedlonej w UK

 • Dowód tożsamości

Musisz mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli jesteś spoza UE, możesz użyć ważnego paszportu lub biometrycznej karty pobytu.

 • Po złożeniu aplikacji będziesz mógł:

 • Zeskanuj swój dokument tożsamości za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu z Androidem

 • Wyślij dokument pocztą

 • Musisz też przesłać ostatnie cyfrowe zdjęcie swojej twarzy.

 • Dowód stałego pobytu

Jeśli zapłaciłeś podatek lub otrzymałeś świadczenia, możesz użyć numeru ubezpieczenia społecznego, aby potwierdzić, że jesteś rezydentem w Wielkiej Brytanii.

Jeśli chcesz możesz załączyć dodatkowe dowody potwierdzające ciągłość pobytu, na przykład:

    • P60 lub P45

    • odcinki wypłat

    • wyciągi bankowe

    • rachunki za media

    • wyciąg roczny z konta biznesowego

    • umowy pracodawcy lub listy potwierdzające zatrudnienie

    • listy, faktury lub certyfikaty od akredytowanych organizacji edukacyjnych

    • znaczki paszportowe potwierdzające wjazd na granicy Wielkiej Brytanii

    • bilety lotnicze lub kolejowe potwierdzające podróż do Wielkiej Brytanii

Będziesz mógł przesłać skany tych dokumentów za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego.

Nie będziesz musiał przedstawiać dowodu na cały pobyt w Wielkiej Brytanii, tylko za okres, który udowodni, że kwalifikujesz się do statusu rozliczonego lub wstępnie rozliczonego.

 • Jeśli masz wyrok karny:

Jeśli masz ukończone 18 lat, zostaniesz zapytany o swoją kryminalną historię w Wielkiej Brytanii i za granicą. Zostaniesz również sprawdzony w bazach danych o przestępstwach w Wielkiej Brytanii.

Jeśli zostałeś skazany jedynie za drobne przestępstwo, na przykład miałeś mandat za przekroczenie prędkości, nadal będziesz uprawniony do uzyskania prawa stałego i tymczasowego pobytu.

Jeśli byłeś w więzieniu, będziesz potrzebować co najmniej 5 lat ciągłego pobytu od dnia, w którym zostałeś zwolniony, aby uzyskać prawo stałego pobytu

 • Jeśli jesteś spoza UE

 • Będziesz musiał udowodnić swój związek z członkiem rodziny obywatela UE (na przykład świadectwem urodzenia, małżeństwa lub związku partnerskiego). Będziesz mógł zeskanować i przesłać to przez formularz online. Będziesz również musiał udokumentować tożsamość i miejsce zamieszkania członka rodziny.

 • Będziesz musiał złożyć odciski palców i zdjęcie swojej twarzy w centrum aplikacji w Wielkiej Brytanii. Nie musisz tego robić, jeśli masz już kartę pobytu biometrycznego.

 • Jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka

Musisz dostarczyć legalny dokument adopcyjny uznawany w Wielkiej Brytanii.

 • Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat

Składanie wniosku zależy od tego, kiedy kwalifikujesz się do uzyskania prawa stałego pobytu. Oznacza to, że musisz przebywać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 6 miesięcy każdego z ostatnich 5 lat.

Jeśli kwalifikujesz się do stałego zamieszkania przed 30 czerwca 2021, powinieneś złożyć wniosek w dniu lub po dniu, w którym się do tego kwalifikujesz. Powinieneś wtedy złożyć wniosek tylko raz.

Jeśli nie kwalifikujesz się do stałego pobytu przed 30 czerwca 2021 roku, musisz złożyć wniosek, aby uzyskać prawo tymczasowego pobytu. Następnie po spełnieniu warunków czasowych musisz ubiegać się o prawo do stałego pobytu.

 • Jeśli ubiegasz się o członkostwo w rodzinie obywatela UE

Twój wniosek o status zostanie rozpatrzony wraz z wnioskiem członka Twojej rodziny.

Prawdopodobnie szybciej dostaniesz decyzję, jeśli złożysz podanie w tym samym czasie, co członek Twojej rodziny.

 • Opłaty

Zazwyczaj będziesz musiał zapłacić:

    • 65 GBP, jeśli masz 16 lat lub więcej

    • 32,50 £, jeśli nie masz ukończonych 16 lat

W niektórych sytuacjach nie będziesz musiał wnosić opłaty.

 • Jeśli zrobisz błąd w swojej aplikacji

Home Office skontaktuje się z Tobą przed podjęciem decyzji o aplikacji, dzięki czemu możesz poprawić błąd.

Będą również informować Cię, że potrzebujesz dodatkowych dowodów, zanim podejmą decyzję.

 • Jeśli twoja aplikacja zostanie odrzucona

Jeśli złożysz podanie po 29 marca 2019 roku, możesz złożyć odwołanie od decyzji.

Możesz również składać wniosek tyle razy, ile chcesz, przed 30 czerwca 2021 r. Za każdym razem, gdy złożysz wniosek, będziesz musiał uiścić opłatę.

Co daje prawo stałego i tymczasowego pobytu

Posiadanie prawa stałego i tymczasowego pobytu oznacza, że po 31 grudnia 2020 roku można nadal mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii.

 • Jeśli uzyskasz prawo stałego pobytu

Możesz:

 • pozostać w Wielkiej Brytanii tak długo, jak chcesz

 • starać się o brytyjskie obywatelstwo, jeśli spełnisz wymagania

 • Będziesz mógł spędzić do 5 lat z rzędu poza Wielką Brytanią, nie tracąc swojego statusu.

 • (to jak długo będzie można mieszkać poza UK, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament). Jeśli będziesz mieć dzieci w przyszłości: Każde dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii, po tym jak Ty uzyskasz status, zostanie automatycznie obywatelem brytyjskim.

 • Jeśli otrzymasz prawo tymczasowego pobytu

 • Możesz pozostać w Wielkiej Brytanii przez kolejne 5 lat.

 • Możesz ubiegać się o prawo stałego pobytu, gdy tylko mieszkasz w Wielkiej Brytanii przez 5 lat i spędzasz co najmniej 6 miesięcy każdego roku w Wielkiej Brytanii. Nie musisz wnosić opłaty.

 • Możesz spędzić do 2 lat z rzędu poza Wielką Brytanią, nie tracąc swojego statusu. (To, jak długo można mieszkać poza Wielką Brytanią, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament).

 • Jeśli będziesz mieć dzieci w przyszłości – Każde dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii po uzyskaniu przez ciebie prawa tymczasowego pobytu, otrzymuje takie prawo. Zostanie obywatelem brytyjskim tylko wtedy, gdy ich drugi rodzic będzie miał jedno z poniższych:

  • Brytyjskie obywatelstwo

  • ustalony status

  • czas nieokreślony na pozostanie w Zjednoczonym Królestwie lub wjazd do Wielkiej Brytanii

  • prawo pobytu w Wielkiej Brytanii

Twoje prawa, kiedy otrzymasz status

    • praca w Wielkiej Brytanii

    • korzystanie z NHS

    • zapisanie się na edukację lub kontynuowanie nauki

    • dostęp do funduszy publicznych, takich jak zasiłki i emerytury, jeśli się do nich kwalifikujesz

    • sprowadzenie członków rodziny do Zjednoczonego Królestwa po 31 grudnia 2020 r.

    • podróż do i z Wielkiej Brytanii

 • Przeglądanie i potwierdzanie swojego statusu

Będziesz mógł uzyskać dowód swojego statusu online. Nie uzyskasz fizycznego dokumentu, jeśli nie mają zastosowania obie następujące zasady:

    • jesteś spoza UE

    • nie masz jeszcze biometrycznej karty pobytu

 • Kto powinien się zgłosić

Aby uzyskać informacje o statusie, zwykle musisz:

    • być obywatelem UE lub członkiem rodziny obywatela UE

    • od 5 lat mieszkają w Wielkiej Brytanii („stały pobyt”)

    • zacząć mieszkać w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat, będziesz zazwyczaj uprawniony do otrzymania statusu prawa tymczasowego pobytu.

Musisz złożyć podanie, nawet jeśli jesteś obywatelem UE, który jest w związku małżeńskim z obywatelem brytyjskim.

„Stały pobyt”

Oznacza, że ​​byłeś w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 6 miesięcy w każdym z ostatnich 5 lat, z wyjątkiem:

jeden okres do 12 miesięcy z ważnej przyczyny (np. poród, poważna choroba, nauka, szkolenie zawodowe lub praca za granicą)

obowiązkowa służba wojskowa dowolnej długości

Pobyt czasowy”

Jeśli nie będziesz mieć stałego 5-letniego pobytu, kiedy złożysz podanie zwykle otrzymasz status „pobyt czasowy”

Oznacza to, że możesz pozostać w Wielkiej Brytanii przez kolejne 5 lat od daty uzyskania statusu. Po upływie 5 lat ciągłego pobytu możesz ubiegać się o pobyt stały.

W niektórych sytuacjach możesz uzyskać status rozliczenia w mniej niż 5 lat.

 • Jeśli jesteś spoza UE

Musisz być w związku z obywatelem UE jako:

    • małżonek lub partner cywilny

    • niezamężny partner z kartą pobytu, aby udowodnić swój związek

Możesz również być spokrewniony z obywatelem UE, jego małżonkiem lub partnerem cywilnym jako:

    • dziecko, wnuk lub prawnuczek w wieku poniżej 21 lat

    • dziecko pozostające na utrzymaniu powyżej 21 lat

    • zależny rodzic, dziadek lub pradziadek

    • zależny krewny z kartą pobytu w celu udowodnienia twojego związku

 • Jeśli posiadasz ważny dokument stałego pobytu

 • Twój dokument stałego pobytu nie będzie ważny po 31 grudnia 2020 r.

 • Powinieneś zmienić swój dokument stałego pobytu na nowy, składając wniosek. Nie będziesz musiał płacić ani udowadniać 5 lat ciągłego pobytu.

 • Jeśli jesteś za granicą i jesteś członkiem rodziny obywatela UE mieszkającego w Wielkiej Brytanii

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 roku, możesz złożyć wniosek o członkostwo w rodzinie po tej dacie, jeśli:

    • Twój członek rodziny może złożyć wniosek

    • Twoje relacje rozpoczęły się przed 31 grudnia 2020 r. i będą kontynuowane po przybyciu do Wielkiej Brytanii

    • jesteś bliskim członkiem rodziny, na przykład małżonkiem, partnerem cywilnym, niezamężnym partnerem, dzieckiem pozostającym na utrzymaniu lub wnukiem lub zależnym rodzicem lub dziadkiem.

 • Jeśli masz nieograniczony czas na pozostanie lub przyjazd do Wielkiej Brytanii

Możesz nadal mieszkać w Wielkiej Brytanii bez ubiegania się o ustalony status.

Możesz jednak zmienić na pobyt stały, aby zachować swoje dotychczasowe prawa.

Oznacza to, że będziesz mógł mieszkać poza Wielką Brytanią przez 5 lat (zamiast 2 lat z możliwością pozostania na czas nieokreślony). (To, jak długo można mieszkać poza Wielką Brytanią, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament).

Nie będziesz musiał płacić ani udowadniać, że masz 5 lat ciągłego pobytu.

 • Stały lub czasowy pobyt jeśli masz mniej niż 21 lat

Możesz ubiegać się, jeśli masz mniej niż 21 lat i:

    • jesteś obywatelem UE

    • twój rodzic, jego małżonek lub partner cywilny jest obywatelem UE

Możesz albo:

    • poprosić kogoś, aby się o ciebie ubiegał, na przykład rodzic, dziadek lub opiekun – będą musieli ubiegać się osobno dla każdego dziecka

    • aplikować samodzielnie

 • Jeśli twój rodzic kwalifikuje się do stałego statusu

Będziesz uprawniony do osiedlenia się, gdy twój rodzic ustali status, nawet jeśli:

    • mieszkałeś w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat

    • przyjechałeś do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r

 • Jeśli twój rodzic nie jest uprawniony do rozliczenia statusu

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat, będziesz mieć prawo tymczasowego pobytu.

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii dłużej niż 5 lat, będziesz mieć prawo do stałego pobytu, nawet jeśli rodzic go nie ma.

 • Jeśli twój rodzic jest obywatelem Irlandii

Twój rodzic nie będzie musiał ubiegać się status, jeśli jest obywatelem Irlandii.

Jeśli jednak nie jesteś obywatelem brytyjskim lub irlandzkim, będziesz uprawniony do:

    • takiego samego statusu, jaki może uzyskać twój rodzic, na podstawie tego, jak długo żył w Wielkiej Brytanii

    • zdobycia prawa stałego pobytu na własną rękę, jeśli mieszkasz tutaj dłużej niż 5 lat

 • Osiągnięcie prawa stałego pobytu za mniej niż 5 lat

Ty i członkowie Twojej rodziny możecie w pewnych sytuacjach uzyskać status stałego rezydenta z pobytem krótszym niż 5 lat.

Jeśli jesteś obywatelem UE, możesz mieć możliwość uzyskania stałego statusu, jeśli musisz przestać pracować z powodu wypadku lub choroby (znanej jako „stała niezdolność”). Musisz:

    • nieprzerwanie mieszkać w Zjednoczonym Królestwie przez 2 lata przed tym faktem

    • być w związku małżeńskim lub w cywilnym związku z obywatelem brytyjskim

Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE w momencie, w którym przestał pracować, możesz również kwalifikować się do stałego statusu.

Jeśli osiągniesz wiek emerytalny lub wcześniej przejdziesz na emeryturę

Jeśli jesteś obywatelem UE, możesz uzyskać prawa stałego pobytu, jeśli osiągniesz wiek emerytalny lub wcześniej przejdziesz na emeryturę i:

    • pracowałeś nieprzerwanie lub pracowałeś na własny rachunek przez 1 rok wcześniej i przez 3 lata nieprzerwanie mieszkałeś w Wielkiej Brytanii

    • twój współmałżonek lub partner jest obywatelem brytyjskim

Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE w momencie, gdy osiągnął wiek emerytalny lub wcześniej przejdziesz na emeryturę, możesz również kwalifikować się do stałego statusu.

Jeśli jesteś obywatelem UE, możesz uzyskać prawo stałego pobytu, jeśli rozpoczynasz pracę lub samozatrudnienie w innym kraju UE i oboje:

    • przez 3 lata żyliście, pracowaliście lub byliście samozatrudnieni w Wielkiej Brytanii

    • zazwyczaj wracacie do domu w Wielkiej Brytanii raz w tygodniu

Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE w chwili rozpoczęcia pracy lub samozatrudnienia w innym kraju UE, możesz również kwalifikować się do stałego statusu.

Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE, który zmarł

Jeśli członek Twojej rodziny pracował lub był samozatrudniony w Wielkiej Brytanii w chwili jego śmierci, możesz kwalifikować się do stałego statusu. Żyłeś z nimi tuż przed śmiercią i albo:

    • nieprzerwanie w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 2 lata przed śmiercią

 • śmierć była skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Potrzebujecie pomocy, zgłoście się do Tonego!

Tony bardzo chętnie pomoże każdemu, kto tego potrzebuje. Niestety nie mówi po polsku. Ale nie przejmujcie się tym, Tony ma doświadczenie w rozumieniu nawet bardzo ubogiego i zmienionego języka angielskiego. Przede wszystkim chce pomóc, więc dokłada wszelkich starań, żeby tak się stało. Dzwońcie: 07749008918 lub napiszcie mail: info@lightingtheway.co.uk

Leave a Reply