facebook

Artykuły

Dosiego roku!

Na scyńście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!
Coby sie Wom dazyło, mnozyło cały Bozy rok!
Byście w Nowym Rocku jesce lepij mieli –
to co zarobili, tego nie przepili.
Coby na świecie było cicho i spokojnie
i zony z mynzami nie bywały w wojnie.
Dziywki coby się Wom powydowały,
a wiela z chałupy nie pozabierały.
Cobyście jak poncki w maśle sie pławili,
nic sie nie martwili, dobze jedli, pili.
Coby Wom nicego nika nie chybiało
ino z rocku na rok ino przybywało.
Coby na ziorenkak cały chlyb sie wspiyroł
i zeby sie w bidzie nik nie poniywiyroł!

A do reśty –
cobyście byli scynśliwi i weseli
jako w niebie janieli, haj!

Zdrowia, szczęścia, miłości w sercu i szczęśliwego nowego roku

życzy Lighthouse!

Leave a Reply