facebook

Artykuły

Stały pobyt po Brexicie

W tym tygodniu rząd przedstawił kolejne szczegóły dotyczące funkcjonowania nowego systemu  dla obywateli UE i członków ich rodzin po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. W dokumencie technicznym przesłanym do Komisji Europejskiej w ramach negocjacji, rząd opisuje, w jaki sposób nowy system będzie działał.

Obywatele UE ubiegający się o pozwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii będą mieli nawet do dwóch lat po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, aby uzyskania pozwolenie na stały pobyt. System będzie prosty, zrozumiały, a od starających się o pozwolenie nie będzie się wymagać niezliczonej ilości dokumentów. Decyzje o przyznaniu pozwolenia będą opierać się wyłącznie na kryteriach określonych w umowie wyjścia z UE. Obywatele UE otrzymają również ustawowe prawo do odwołania się od decyzji negatywnych.

Premier Theresa May zaznaczyła, że ochrona praw obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i w Wielkiej Brytanii w Europie jest priorytetem negocjacji.

Więcej na ten temat

Ludzie obawiają się, że proces składania wniosków będzie skomplikowany i biurokratyczny. Wielka Brytania zdaje sobie sprawę, że system, który działa obecnie nie jest odpowiedni. Nowy system jest budowany od zera. Proces zostanie zaprojektowany z myślą o użytkownikach w oparciu o nowe rozwiązania, zasady i technologie. W tworzeniu biorą udział przedstawiciele obywateli UE w Wielkiej Brytanii oraz eksperci w sprawach cyfrowych, technicznych i prawnych. Umożliwia to przetestowanie systemów w trakcie ich wdrażania i precyzyjną odpowiedź na potrzeby ich przyszłych użytkowników.

Skalę przedsięwzięcia należy liczyć na ponad 3 mln obywateli UE (i ich rodzin). Rząd zapewnia, że dzień Brexitu nie będzie dniem, w którym będą oni musieli opuścić UK. Rezydenci będą mieli wystarczająco dużo czasu, aby złożyc wniosek o pozwolenia na stały pobyt. Przewidziane jest także, że zanim Wielka Brytania opuści UE, obywatele będą mogli składać wnioski, które będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi planami.

Niezależnie od tego możliwości składania wniosków dobrowolnych (czyli składanych przed terminem wyjścia UK z UE) od daty Brexitu obywatele będą mieli dwa lata na składanie wniosków o pobyt stały.

Wielka Brytania projektuje sprawny, przyjazny dla użytkownika, cyfrowy proces wnioskowania. Celem jest opracowanie systemu, który opiera się będzie na istniejących danych rządowych, na przykład na rejestrach zatrudnienia prowadzonych przez HMRC, które zweryfikują większość wniosków pod kątem pracowniczym. Priorytetem jest zminimalizowanie ilości dokumentów, które będą musiały być dostarczone przez wnioskodawcę.

Opłata za ubieganie się o ten status nie będzie przekraczać kosztów otrzymania brytyjskiego paszportu. W przypadku osób, które posiadają już ważny dokument pobytowy, proces będzie jeszcze bardziej uproszczony i jego koszty zmniejszone.

Kryteria odmowy przyznania statusu

Kryteria będą proste, przejrzyste i ściśle zgodne z wynegocjowanymi warunkami wystąpienia z UE.

Obywatele UE i członkowie ich rodzin, którzy mogą udowodnić, że są w Wielkiej Brytanii legalnie przebywają od określonej daty , otrzymają pozwolenie na pobyt stały, chyba że istnieją jakieś przeciwwskazania. Warunki nabywania uprawnień przez obywateli UE ustalone podczas negocjacji to pięć lat ciągłego i zgodnego z prawem przebywania w UK jako pracownik, samozatrudniony, student, samowystarczalna osoba, lub jego członek rodziny).

Aby usprawnić proces składania wniosków, Wielka Brytania zamierza przyjąć pragmatyczne podejście do stosowania uzgodnionych warunków, na przykład poprzez nie sprawdzanie, czy osoby posiadają pełne ubezpieczenie chorobowe.

Nie będą również rozliczane nieudokumentowane okresy – czyli ludzie nie będą musieli rozliczać się z każdego wyjazdu z UK.

Tożsamość będzie weryfikowana cyfrowo, ponieważ jest to sposób bezpieczniejszy i wygodniejszy dla użytkowników. Wnioskodawcy będą proszeni o przesłanie zdjęcia. Nie będą jednak wymagane inne dane biometryczne, np. odciski palców.

Obywatele UE, którzy nie są jeszcze w stanie udowodnić pięcioletniego nieprzerwanego pobytu w UK, koniecznego do uzyskania pozwolenia, ale mogący udowodnić, że byli rezydentami przed określoną datą, otrzymają status tymczasowy. Umożliwi to pozostanie w Zjednoczonym Królestwie, dopóki nie zbudują pięcioletniego ciągłego pobytu, pozwalającego o ubieganie się o stałą rezydenturę.

Wniosek może być odrzucony, jeśli osoba ubiegająca się ma na swoim koncie przestępstwa lub ze względów bezpieczeństwa.

Leave a Reply